อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ กรณีศึกษา : วิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำไนล์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

คูรประจำกลุ่มสาระ  คูร อรวรรณ กองพิลา

คูรประจำโครงงาน  คูร  คเชนทร์ กองพิลา

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. อธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

        2. บอกจุดประสงค์การเรียนรู้บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

        3. บอกสาระการเรียนรู้บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

      เรื่อง  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

ชนชาติที่สร้างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์คือ ชาวอิยิปต์โบราณ ซึ่งปัจจุบันมีเชื้อสายอยู่เล็กน้อย เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ คือ พวกคอปต์ และพวกเฟลละซึ่งมีอาชีพทางทำนา ไม่ใช่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันซึ่งเป็นชาวอาหรับที่เป็นพวกอพยพมาอยู่ใหม่ภายหลัง อิยิปต์เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในบรรดาแหล่งอารยธรรมยุคแรกของโลก ซึ่งมีความเจริญต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 2,000 ปีประเทศอิยิปต์และอารยธรรมอิยิปต์อุบัติขึ้นได้เพราะมีแม่น้ำไนล์ หากปราศจากแม่น้ำไนล์ประเทศอิยิปต์ก็จะมีแต่ความแห้งแล้งและทะเลทราย เหตุนี้เองนักประวัติศาสตร์กรีกสมัยโบราณจึงกล่าวเปรียบเทียบว่า อิยิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไนล์ ธิดาแห่งแม่น้ำไนล์index_clip_image002

คำถามประจำโครงงาน

1.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ กำเนิดขึ้นมาอย่างไร
2.วิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำไนล์ มีความเป็นมาอย่างไร
3. จากสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะเห็นว่า บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์เปรียบเสมือนโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายอย่างไร
4.ทำไมสภาพภูมิประเทศของลุ่มแม่น้ำไนล์ก่อนที่จะรวมเป็นปึกแผ่น ได้แบ่งออกเป็นบริเวณลุ่มน้ำออกเป็น 2 ส่วน
5.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์หรืออารยธรรมอียิปต์โบราณก่อกำเนิดขึ้นเมื่อไร

โฆษณา
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น